Het Innovatiedistrict Delft wordt een aantrekkelijke plek om te werken, wonen, ontmoeten, leren en ondernemen. Van Antwerpen zal zich in die rol sterk maken voor het in samenhang ontwikkelen van de TU Delft Campus en het werk-woongebied Schieoevers. “Ik zie ernaar uit om samen met de partners, inwoners en ondernemers het succesvolle Delftse innovatie ecosysteem verder te versterken. En bovendien samen te werken aan uitdagingen op het gebied van schaarse ruimte, verduurzaming, bereikbaarheid en talent.   ”, zegt Van Antwerpen.

Ervaring

Jeanet van Antwerpen heeft eerder vanuit verschillende rollen en organisaties aan meervoudige gebiedsontwikkelingen gewerkt, waaronder de ontwikkeling van duurzame werk- en innovatieomgevingen. Zij is de laatste jaren onder andere regiodirecteur geweest bij BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en algemeen directeur SADC. Ook is Van Antwerpen lid van de Raad voor de Leefomgeving & Infrastructuur.

Innovatie District Delft

Innovatiedistrict Delft (IDD) is een compact en toegankelijk gebied nabij het centrum van Delft waar kennisinstellingen zich vermengen met innovatieve starters, bestaande bedrijven en woonwijken. Van de innovaties profiteren niet alleen de stad Delft en de omliggende regio, maar ook Nederland. Op de TU Delft Campus bevinden zich internationale kennisinstellingen die tot de top van de wereld behoren, ruim dertigduizend studenten, een groot aantal startups en kennisintensieve bedrijven. Op de aangrenzende Schieoevers is veel innovatieve maakindustrie gevestigd en van oudsher een belangrijk deel van het Delftse MKB geconcentreerd.

De gemeente Delft, Technische Universiteit Delft, Bedrijvenkring Schieoevers, provincie Zuid-Holland en metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn de samenwerkende partners achter het Innovatiedistrict Delft. Hiertoe hebben zij in april 2023 een samenwerkingsovereenkomst getekend.