Delft Zuidoost ontwikkelt zich hierdoor tot een aantrekkelijke plek om te wonen, werken, ontmoeten, leren en ondernemen. De Provincie Zuid-Holland, TU Delft, Gemeente Delft en Bedrijvenkring Schieoevers hebben donderdag 20 april hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt de samenwerking van harte.

Maatschappelijke uitdagingen

Het Innovatiedistrict Delft gaat een positieve bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke uitdagingen die ook in de regio en stad voelbaar zijn. Denk daarbij aan klimaatverandering, vergrijzing en energietransitie. De energietransitie schreeuwt om vakkrachten en ook de digitalisering vraagt om personeel dat kan omgaan met nieuwe technologie. Daar ligt een kans om beschikbare arbeidskrachten om te scholen voor banen waar er personeelstekorten zijn.

Innovatieve maakindustrie

In Delft zijn alle ingrediënten aanwezig voor een succesvol innovatiedistrict: op de TU Delft Campus bevinden zich internationale kennisinstellingen die tot de top van de wereld behoren, ruim 30 duizend studenten van alle onderwijsniveaus, een groot aantal startups en kennisintensieve bedrijven. Op Schieoevers is van oudsher een belangrijk deel van het Delftse mkb geconcentreerd, bevindt zich veel innovatieve maakindustrie en vestigen zich steeds meer doorgroeiende bedrijven vanuit
TU Delft Campus.

Integrale aanpak

Door deze twee gebieden samen te ontwikkelen ontstaat meer samenhang, wordt de verblijfskwaliteit vergroot en kan er gezorgd worden voor een betere verbinding met de stad en regio. Door een integrale aanpak ontstaat er ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en kunnen innovatieve maakbedrijven in de stad blijven. Hiermee worden banen op alle niveaus gecreëerd. Ook willen de partijen zorgen voor een betere aansluiting tussen de innovatieve maakindustrie en het onderwijs.

Brede welvaart

In het Innovatiedistrict Delft voelen mensen zich thuis. Aantrekkelijke collectieve voorzieningen in het gebied en fysieke en digitale ontmoetingsplaatsen nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Tussen mensen die wonen en werken in het gebied en de aangrenzende stadswijken, inwoners van Delft, Zuid-Holland en Nederland. Jongeren kunnen er hun talenten ontwikkelen bij opleidingen en stageplekken op alle niveaus. Het innovatiedistrict draagt daarmee bij aan brede welvaart van Delft en de regio.

Volledig circulair

Een greep uit de plannen: de partijen gaan de komende tijd aan de slag met het sterk verbeteren van de infrastructuur en realiseren van bedrijfsruimtes. Het innovatiedistrict Delft wordt aangesloten op duurzame energie, die voor een belangrijk deel wordt opgewekt op de TU Delft Campus en op de daken van de bedrijven in het gebied. De partners streven er daarbij naar om volledig circulair te werken, zonder afval en met hergebruik van grondstoffen en producten.

Iedereen doet mee

Wethouder Maaike Zwart: “Met het ontwikkelen van het Innovatiedistrict Delft zorgen we voor een toekomstbestendige en duurzame woon-, leer-, werkomgeving. We werken aan een gebied met goede collectieve voorzieningen en fijne plekken om elkaar te ontmoeten. Een gebied waar het VMBO, MBO, HBO en WO, de kennisintensieve bedrijven en de innovatieve maakindustrie een bruisend ecosysteem vormen. Alles wat hier bedacht en uitgevonden wordt is gericht op het versnellen van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. We zijn een opleidingscentrum voor technisch talent op alle niveaus. De innovatieve maakbedrijven creëren banen voor iedereen. Daarmee dragen we bij aan de brede welvaart van Delft en de regio”.

Samenwerking

Gedeputeerde Anne Koning: “Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zetten we een eerste stap in de ontwikkeling van het Innovatiedistrict Delft. We staan samen voor de uitdagingen, maar ook samen voor de oplossingen. De provincie Zuid-Holland ziet de grote potentie van Innovatiedistrict Delft en draagt hier dan ook graag aan bij. Delft Zuidoost transformeert tot een aantrekkelijke plek om te wonen, werken, leren en ondernemen. Dit levert een positieve bijdrage aan de grote maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en energietransitie, waar we voor staan.”