Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met Delft Technology Partners als u contact met ons heeft of van onze diensten gebruik maakt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht.

Bij website bezoek

Delft Technolgy Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies plaatsen wij met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we ook analytische cookies, die wij gebruiken om de website te analyseren en daar waar mogelijk te optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 6 Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als wij uw gegevens intern overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Voor de overdracht van vertrouwelijke en/of gevoelige gegevens hanteren wij afzonderlijke datatransfer software waarvoor wij ons per geval met de leverende klant in verbinding stellen.

Delft Technology Partners kan relatiegegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Privacy principes van Delft Technology Partners

Delft Technology Partners gaat zorgvuldig om met uw gegevens en heeft daartoe de volgende privacy principes gedefinieerd die worden gevolgd bij het verwerken van persoonsgegevens:

Delft Technology Partners verwerkt alleen persoonsgegevens als…
Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij aan het vitale belang van u als betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang of wanneer u op eigen initiatief met Delft Technology Partners in contact getreden bent en verzocht hebt om informatie.

Delft Technology Partners stelt u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties laat Delft Technology Partners het belang en de privacy risico’s van betrokkenen zwaar meewegen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Delft Technology Partners waarborgt uw rechten

Voor alle verwerkingen bij Delft Technology Partners kunnen gegevens op verzoek worden ingezien en gerectificeerd. Het wijzigen of wissen van persoonsgegevens is mogelijk indien u zich in contact stelt.

AVG Delft Technology Partners

Delft Technology Partners gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen.

Delft Technology Partners verstrekt geen gegevens aan derden

Delft Technology Partners neemt de grootste zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen. Zonder de rechtmatigheid te toetsen worden geen gegevens gedeeld met externe partijen.

Delft Technology Partners beveiligt uw gegevens

Delft Technology Partners neemt passende technische en organisatorische maatregelen bij de opslag en verwerking van gegevens.

Bewaartermijnen

Delft Technology Partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Gegevensbeveiliging

Delft Technology Partners gebruikt nationale en internationale standaarden en richtlijnen voor het beveiligen van informatie, waaronder uw persoonsgegevens. Delft Technology Partners handelt naar:

  • Aanwijzingen van de auteurs van de AVG;
  • Aanwijzingen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de rechten van de betrokkene centraal:

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG).
  • U wilt persoonsgegevens laten verwijderen (artikel 17 AVG).