Vandaag is het het Pandemic & Disaster Preparedness Center in het Erasmus MC officieel geopend. Het nieuwe onderzoekscentrum is een idee van viroloog Marion Koopmans. De TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en gemeente Rotterdam vormen een samenwerkingsverband in dit geheel. Onderzoekers van het PDPC onderzoeken vanuit diverse vakgebieden hoe we ons kunnen voorbereiden op de virusuitbraken en rampen van de toekomst. Samenwerking en dus krachtenbundeling is hierin essentieel om pandemieën te voorkomen.

Alle disciplines zijn nodig

Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: “Met elkaar moeten en kunnen we met de wetenschap een cruciale bijdrage leveren in de strijd tegen toekomstige pandemieën. Juist ook om bijvoorbeeld sociaal-wetenschappelijke inzichten te verkrijgen in de gevolgen van de pandemie voor sociale scheidslijnen in de samenleving. Alle disciplines hebben elkaar daarbij hard nodig. De samenwerking binnen de PDPC is nodig omdat de partijen complementair zijn en tezamen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich.”

Kennis nodig voor vraagstukken

Viroloog prof.dr. Marion Koopmans: “De veranderingen in de wereld leveren een grotere kans op uitbraken en op klimaatgerelateerde problemen en rampen. Kunnen we gaan voorspellen welke virussen uit dieren de grootste risico’s vormen? Hoe hangt dat samen met gedrag en leefstijl? Wat doet immuniteit tegen bestaande infecties tegen toekomstige virussen? En is die kennis te gebruiken om slimmere vaccins te ontwikkelen? Dat zijn vraagstukken die we willen gaan oplossen.”

Bruggen bouwen tussen geneeskunde en technologie

Burgemeester Marja van Bijsterveldt:  “Als er iets is, wat het afgelopen jaar duidelijk is geworden, is dat er een maatschappelijk nut en noodzaak is voor een landelijk rampenkenniscentrum. Niet alleen uit economische overwegingen, maar ook uit sociaal-maatschappelijke overwegingen. Het klimaat verandert, we zijn met steeds meer mensen op deze wereld. Deskundigen riepen al jaren dat het niet de vraag was óf, maar wannéér we te maken zouden krijgen met zo’n wereldwijde pandemie als die waar we nu mee kampen.

Deze regio telt universiteiten en universitaire medische centra. Kunnen we de werelden – van de geneeskunde en de technologie – niet bij elkaar brengen? Ja, dat kunnen we.
Sterker: dat dóen we nu.

We zijn er zo’n zes jaar geleden mee begonnen, met een gezamenlijke, nieuwe opleiding Klinische Technologie, waaraan al deze kennis- en opleidingsinstellingen bijdragen.
Als medisch of klinisch technoloog breng je zo het beste uit de medische wereld en de technologische wereld bij elkaar en tot elkaar.

De stap die we vandaag zetten, naar een kenniscentrum waar al deze kennis bij elkaar komt, is dan ook een volstrekt logische stap. We delen kennis om daarmee kennis te vermenigvúldigen. Op de TU Delft Campus is technologie volop aanwezig en wordt kennis volop gedeeld en toegepast. Daar worden vandaag al technologische antwoorden gevonden op maatschappelijke vraagstukken van morgen”.

Rol in de toekomst

Burgemeester Ahmed Aboutaleb vult aan: “Een groot deel van de mondiale bevolking woont in deltasteden, gebieden die kwetsbaar blijken voor de gevolgen van klimaatverandering en pandemieën. Rotterdamse bedrijven bieden nu al wereldwijd oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals innovatieve dijken tegen overstromingen. Met het PDPC zal Rotterdam ook een leidende rol kunnen spelen in het bestrijden en mogelijk voorkomen van pandemieën en rampen.”