De Biotech Campus Delft is de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling en huist tegenwoordig een levendige innovatie hub met als missie om met biotechnologie als sleuteltechnologie de transitie naar een duurzame economie en gezonde voeding te versnellen. Er wordt nu een belangrijke nieuwe stap gezet in de ambitie van de Biotech Campus Delft; een samenwerking met Hogeschool Inholland om nieuw talent te ontwikkelen voor de snelgroeiende biotechbedrijven in onze regio en oplossingen te bieden voor het wereldvoedselvraagstuk van morgen.

De Biotech Campus Delft heeft als ambitie om een zo breed mogelijk aanbod te bieden aan (kleine en grote) biotechbedrijven om hun groei te versnellen, en zo de maatschappelijke impact te versnellen die deze sector te bieden heeft. Zij vindt in deze ambitie een uitstekende aansluiting bij de ambities van Planet B.io, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en Hogeschool Inholland.

Cofinanciering MRDH

Planet B.io op de Biotech Campus Delft ontvangt van MRDH een projectbijdrage van € 425.000. Deze cofinanciering draagt bij aan de nieuw op te zetten hbo-opleiding bio- en foodtechnologie, aan nieuwe onderwijsruimtes op de campus en aan het opstarten van de onderwijsfunctie op de Biotech Campus Delft. Het project geeft een enorme boost aan de ontwikkeling van het biotechnologie cluster én voegt een relevante toekomstgerichte opleiding toe aan het onderwijsaanbod in de regio.

Planet B.io op de Biotech Campus Delft

De ontwikkeling van het innovatieve ecosysteem voor biotechnologie op de Biotech Campus Delft, genaamd Planet B.io, is een groot succes en er is een behoefte aan meer ruimte voor startups. Daarnaast hebben deze snelgroeiende bedrijven ook behoefte aan personeel, maar hier is moeilijk aan te komen. Alleen door te investeren in onderwijs in moderne biotechnologie kunnen we garanderen dat er voldoende talent beschikbaar komt om de groei mogelijk te maken. Het verbinden van de onderwijsinstellingen is daarom van groot belang voor Planet B.io. De partners van Planet B.io hebben het mogelijk gemaakt om een tweede gebouw op de Biotech Campus Delft beschikbaar te stellen aan Planet B.io, en deze te renoveren zodat er meer ruimte wordt gecreëerd voor huidige en nieuw startups. Door de bijdrage van de MRDH en de samenwerking tussen Planet B.io en de Hogeschool Inholland, kan er in dit gebouw nu ook les- en labruimte ingericht worden voor studenten. Hiermee wordt een belangrijke ambitie van Planet B.io gerealiseerd om ook een onderwijs element te verwezenlijken op de Biotech Campus Delft.

Ambitie Hogeschool Inholland

Dit project is onderdeel van een grotere ambitie van zowel Planet B.io als Hogeschool Inholland, die om de hoek zit in Delft. De intentie is om in Delft een volwaardig onderzoeks- en onderwijsprogramma op hbo-niveau te ontwikkelen voor de hele regio. De ambitie is om toe te werken naar een instroom van 100 nieuwe hbo studenten per jaar en actieve samenwerking met de hele onderwijsketen zoals wo en mbo. De studenten werken en leren dan op een inspirerende locatie tussen de jonge biotech bedrijven en multinational DSM, een van de grootste Bioscience en Food Ingrediënt bedrijven van de wereld. Gezamenlijke projecten en gedeelde onderzoeksfaciliteiten in de onmiddellijke nabijheid van opschaling en productie creëren de voordelen van de community die leiden tot het succes van biotechnologie. Door onderwijs te geven op deze locatie borgen we een optimale aansluiting tussen de behoeften van bedrijven en de inhoud van de opleiding. De opleiding moet in het schooljaar 2024 starten. De voorbereidingen en opzet van onderzoeksopdrachten starten al op korte termijn.

Impact voor de regio

Biotechnologie is een veelbelovende technologie waar in Zuid-Holland een vruchtbare bodem voor bestaat. In Leiden ligt de nadruk op biomedische toepassingen, en in Delft op voedingstoepassingen. Er is al een nauwe samenwerking tussen de Erasmus universiteit, de TU Delft en Leiden Universiteit, en ook de verschillende campussen werken nadrukkelijk samen om een innovatie district te ontwikkelen. Zuid-Holland heeft een enorm potentieel om niet alleen kennis te ontwikkelen, maar ook bedrijvigheid te stimuleren, talent te ontwikkelen en werkgelegenheid te realiseren in de vorm van een innovatie district. Dit alles op een economisch groeigebied (duurzaamheid en gezondheid) waar de provincie nadrukkelijk aandacht aan besteedt. Deze ontwikkeling op de Biotech Campus Delft boort een belangrijk regionaal en zelfs nationaal potentieel aan; startups, scale-ups en talent vestigen zich op of in de nabijheid van de campus en dragen zo bij aan een sterk economisch vestigingsklimaat, nieuwe regionale bedrijvigheid en aan een nationale en internationale profilering van de regio.

Cindy Gerhardt – directeur Planet B.io

“Wij zijn de MRDH dankbaar dat we nu een intensieve samenwerking met Inholland kunnen realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat de Biotech Campus Delft een inspirerende leeromgeving biedt voor studenten, met volop werkgelegenheid in onze regio.”

Maaike Zwart – wethouder Economie gemeente Delft

“Ik ben erg trots op de snelle groei van de Biotech Campus Delft. Na de startinvestering van gemeente Delft en de andere 4 partners sluiten nu ook andere partners aan om de campus verder te laten groeien. Met name de samenwerking met onderwijs vind ik erg belangrijk zodat iedereen toegang heeft tot de kansen die deze prachtige sector biedt.”

Fabian van der Horst – directeur Inholland

“Een prachtig voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek die door inzet van studenten fungeren als innovatiemotor van de regio.”

Bart Combee – voorzitter CvB Inholland –  vult hierop aan: “Mooi dat we als Inholland launching partner kunnen zijn vanuit een sterke achterban met de 4 groene Hogescholen in Nederland en de Verenging van alle Hogescholen.”

Planet B.io

Stichting Planet B.io is opgericht in 2020 en heeft als taak om een toonaangevend innovatie ecosysteem voor biotechnologie op de Biotech Campus Delft te ontwikkelen. Planet B.io is opgericht door DSM, TU Delft, gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en de regionale ontwikkelmaatschappij InnovationQuarter. Planet B.io levert laboratoria en kantoren voor met name startups in de biotech, en bouwt daarnaast een lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk van expertise op het gebied van biotechnologie. Vandaag de dag biedt de Biotech Campus Delft onderdak aan 19 bedrijven en meer dan 1400 werknemers die werken aan oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. De overheid stimuleert dit ecosysteem en de versnelling van circulaire voedingsoplossingen vanuit het Nationale Groeifonds met een bijdrage van circa 60 miljoen Euro.

Hogeschool Inholland

Bij Hogeschool Inholland leiden we zelfstandig denkende professionals op en ontwikkelen we praktijkgerichte kennis. Zo leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de inclusieve wereld van morgen, aan een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. Dit doen we verspreid op diverse locaties over de Randstad en op diverse gebieden: van gezondheid tot economie en van techniek tot onderwijs.