Het gebruik van innovatieve technologieën is cruciaal om de toonaangevende positie van de Nederlandse glastuinbouw te behouden. In dit kader zijn vandaag in Tomatoworld twee baanbrekende projecten gelanceerd: “RoboCrops Vliegende Start” en “Do IoT voor de glastuinbouw”. Met gezamenlijke investeringen van meer dan €2 mln. voor de periode 2023-2024 brengen deze projecten hoogwaardige 5G-technologie, robotisering en kunstmatige intelligentie samen om de verduurzaming, efficiëntie en het bredere regionale ecosysteem in de voedselproductie te bevorderen.

Samenwerking van belang

De innovatieprojecten werden in Tomatoworld officieel gelanceerd door Pieter Varekamp, wethouder van de gemeente Westland, Maaike Zwart, wethouder van de gemeente Delft en tevens regiobestuurder binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, en Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, waarmee zij het belang van samenwerking in de Zuid-Hollandse glastuinbouwsector willen onderstrepen.

Hoogwaardige 5G-technologie verduurzaamt voedselproductie

De komende twee jaar helpt ‘Do IoT voor de glastuinbouw’ bedrijven bij het ontwikkelen, testen en demonstreren van innovatieve sensorsystemen, robots en UAV’s. Daarnaast kan het “5G-netwerk voor de toekomst” ervoor zorgen dat digitale innovatie in de glastuinbouw een extra impuls krijgt. Zowel bij het mogelijk maken van een hoogwaardige 5G-verbinding voor de sensoren en robots in de kas als bij het optimaliseren van de datasystemen die de bedrijfsprestaties van ondernemers beter in kaart brengt. In tegenstelling tot huidige draadloze verbindingen zoals Wifi en Bluetooth, die niet goed functioneren in de kasomgeving vanwege de constructie met veel glas en metaal, opent de ontwikkeling van een draadloze 5G-verbinding een breed scala aan mogelijkheden.

5G-netwerken bieden geavanceerde mogelijkheden voor de glastuinbouwsector door grootschalige apparaatverbindingen mogelijk te maken. Sensoren en slimme camera’s verzamelen realtime gegevens over bijvoorbeeld de luchtvochtigheid en temperatuur op verschillende plekken in de kas. Deze informatie stelt tuinders in staat om het klimaatbeheer aan te passen, met als doel het verminderen van energieverbruik en het stimuleren van de optimale groei van planten. Door gebruik te maken van fieldlabs als Tomatoworld en Robohouse worden innovaties lokaal ontwikkeld en versneld uitgerold. 

Verduurzamen is nodig

Maaike Zwart, wethouder duurzaamheid & economie in Delft, en tevens regiobestuurder binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zegt: “Het project ‘Do IoT voor de glastuinbouw’ onderzoekt hoe we de nieuwste 5G-technologie kunnen gebruiken en wat daarvan de impact is op de digitale systemen die in kassen aanwezig zijn. De ervaringen die de afgelopen jaren op de TU Delft Campus zijn opgedaan met 5G-innovatie brengen we zo in de praktijk naar Tomatoworld, het fieldlab voor autonome kassen. Hartstikke mooi dat we met deze nieuwe technologie energie kunnen besparen!”

Impuls voor sector

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie & Innovatie: “De glastuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan de economie van Zuid-Holland en is een grote werkgever. De sector heeft het de afgelopen periode erg moeilijk gehad door de gestegen gasprijzen, en kampt al langer met tekorten aan personeel, vooral seizoenmedewerkers. Met deze financiële impuls willen wij als regionale partners gezamenlijk zorgen dat deze mooie sector die uitdagingen het hoofd kan bieden. Digitalisering kan, mits verstandig ingezet, een flinke bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van de glastuinbouw en ontwikkelt zich zelfs tot een belangrijk exportproduct van Zuid-Holland.”

Toekomstbestendige glastuinbouwsector

Ook voor het gebrek aan plukkers, logistiek personeel en andere arbeidskrachten biedt digitalisering uitkomst. Robots kunnen arbeidsintensieve taken zoals het plukken van rozen of tomaten uitvoeren. Het project “RoboCrops Vliegende Start” stimuleert het gebruik van robotisering en kunstmatige intelligentie in de glastuinbouw en brengt overheid, ondernemers en techbedrijven bij elkaar die hier verder in willen onderzoeken en investeren. Pieter Varekamp: “Met projecten als RoboCrops Vliegende Start en Do IoT voor de glastuinbouw werken overheid en bedrijfsleven samen aan een toekomstbestendig glastuinbouwcluster waarin efficiëntie en duurzaamheid centraal staan. Investeren in deze twee veelbelovende initiatieven spreekt wat de gemeente Westland betreft dan ook voor zich.”

Partners

Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en gemeente Westland hebben financiële bijdragen geleverd aan de realisatie van beide projecten. “Do IoT voor de glastuinbouw” is een initiatief van TU Delft, TNO, MCS, Tomatoworld, RoboHouse, InnovationQuarter en Greenport West-Holland. “RoboCrops Vliegende Start” is een initiatief van InnovationQuarter, World Horti Center, TU Delft, RoboHouse, Greenport West-Holland, FME en Robohouse Delft.

De glastuinbouwsector is een belangrijke economische motor in Nederland en staat voor ingrijpende veranderingen. Jaarlijks vervangen ondernemers in de glastuinbouw ongeveer 400 hectare kassen vanwege de snelle ontwikkelingen in technologie. De glastuinbouwsector heeft een productiewaarde van 27,9 miljard euro en biedt werkgelegenheid aan 146 duizend mensen in de keten, waarvan 58 procent werkzaam is bij productiebedrijven. Innovatie is daarom van groot belang voor deze sector.