In de Entrepreneurial Ecosystem (EE) Index 2024 staan Delft en Westland nog steeds aan kop. Ook in 2020, 2022 en 2023 kwam Delft als beste uit de bus en liet andere regio’s ver achter zich. Kerningrediënten die in het onderzoek worden genoemd zijn leiderschap, kennis en netwerken. De EE Index 2024 laat zien dat er een sterke positieve relatie is tussen het economisch ecosysteem en de aanwezigheid van innovatieve startups, het aantal scale-ups in een bepaalde regio. Delft onderscheidt zich met name door leiderschap; dat betekent hier, het aantal samenwerkingen (ook Europese subsidies) van kennisinstellingen met andere partners zoals bedrijven, andere kennisinstellingen, brancheorganisaties etc.

Wat houdt de EE-Index in?

Elk jaar publiceren Birch en de Universiteit Utrecht gezamenlijk de Entrepreneurial Ecosystem Index. Deze index laat vaak een positieve correlatie zien tussen het ondernemerschapsecosysteem en de aanwezigheid van innovatieve startups en scale-ups. Het ondernemerschapsecosysteem wordt gezien als een dynamisch netwerk van actoren en factoren, waarbij ondernemerschap wordt beschouwd als het proces waarin individuen kansen identificeren en benutten om nieuwe waarde te creëren. Het concept van het ‘ecosysteem’ benadrukt de onderlinge afhankelijkheid van de betrokken actoren en de rol van de context bij het faciliteren van ondernemerschap. Ondernemers zijn cruciale spelers binnen dit ecosysteem, waarbij ze gebruikmaken van lokale middelen en actoren om productief ondernemerschap te stimuleren.

Ecosysteem ontwikkeling

Ecosystemen voor ondernemerschap zijn opgebouwd uit een verzameling randvoorwaarden en systeemelementen. De randvoorwaarden (basiselementen) zijn: sociale condities (formele instituties en cultuur), fysieke condities en marktvraag. Deze elementen beïnvloeden sociale interactie. De systeemelementen zijn het hart van het ecosysteem. De aanwezigheid en interactie tussen deze elementen zijn cruciaal voor het succes van het ecosysteem. De toegang tot financiering is cruciaal voor het ontstaan van innovatieve projecten die lang genoeg kunnen duren om te leiden tot marktintroductie. Daarnaast is de aanwezigheid van voldoende (goed opgeleid) talent belangrijk voor het succes van het ecosysteem. Ook de beschikbaarheid van kennis, bijvoorbeeld in de vorm van (publieke) R&D, is van belang. Gedegen netwerken zorgen voor verspreiding van kennis, talent en kapitaal. Intermediaire diensten maken het mede mogelijk voor bedrijven om zich te focussen op hun ondernemerschap. Tot slot geeft leiderschap richting aan het ecosysteem.

Als de tien elementen van een entrepreneurial ecosystem goed op elkaar aansluiten stimuleert dat productief ondernemerschap: ondernemerschap dat meerwaarde genereert voor de economie en samenleving als geheel.

Belang voor beleidsmakers

De rol van de overheid in het ondernemerschapsecosysteem is van cruciaal belang: zij kan het ecosysteem versterken of verzwakken door middel van beleidsinterventies. Door te denken in termen van ondernemerschapsecosystemen krijgen beleidsmakers handvatten om effectief beleid te formuleren.

Over de EE-index

De Entrepreneurial Ecosystem Index biedt een gestandaardiseerde methode om de vitaliteit van ondernemerschapsecosystemen in Nederland te meten. Hiermee wordt een objectieve basis gecreëerd voor het beoordelen en monitoren van deze ecosystemen over tijd. De index dient als een waardevol startpunt voor gefundeerde discussies binnen beleidskringen. Sinds 2015 wordt de EE-Index jaarlijks uitgebracht door Birch en de Universiteit Utrecht.