Door samen te werken. En door afspraken te maken om in 2050 te komen tot een stad die het klimaat niet schaadt. Dat is de gedachte achter de overeenkomst ‘Energiemanagement Schieoevers’. De Bedrijvenkring Schieoevers (BKS), de gemeente en zeven BKS-bedrijven hebben dit convenant onlangs ondertekend. ‘Zonder te pieken worden we stap voor stap klimaatneutraal. En koploper.’

Van fossiele energie naar energie die geen CO2 uitstoot en slim met energie omgaan. De gemeente moedigt deze overgang aan, verbindt, en houdt processen in de gaten. “Dus we steunen en werken mee aan de plannen van de BKS over energiemanagement.” Dat zegt projectleider Delft Energieneutraal Ronald Dijkgraaf van de gemeente.

E-deal

BKS en gemeente werken al sinds 2016 samen. Dat begon met een vragenlijst onder BKS-ondernemers over duurzaamheid en energie. Klimaatveranderingen, groenbeheer en energie kwamen in deze vragenlijst aan bod. Als vervolg hierop sloten de BKS en gemeente in 2018 samen de e-deal Verduurzaming bedrijventerreinen Schieoevers.

Checklist

Dijkgraaf: “We boden de BKS-ondernemers een onafhankelijk energie- en verduurzamingsadvies aan van Energieke Regio. Met een checklist van wat ze móeten doen om hun gebouw te verduurzamen. En van wat ze daarvoor zouden kúnnen doen. Zonnepanelen op hun daken plaatsen bijvoorbeeld. Ook konden ondernemers laten weten welke ideeën zij hebben over de toekomst van hun bedrijventerrein.”

48.000 bomen

BKS-bestuurslid Hans Kuijpers was in 2002 één van de eerste BKS-ondernemers die zonnepanelen aanschafte. “Ik begon toen met 24 zonnepanelen op het dak. Ik heb er nu 82. En de BKS is nu ruim 6.800 zonnepanelen verder, veelal collectief ingekocht.” Hiermee bespaart BKS even veel CO2 als het planten van meer dan 48.000 bomen. Dat is de helft van het totaal aantal bomen in Delft.

Eerste stap

Prima resultaat, maar er zijn nog heel veel stappen te gaan, zegt Kuijpers. “De verduurzamingsadviezen hebben ons wel aan het denken gezet. Vergeleken met 5 jaar geleden zijn er nu dus veel meer zonnepanelen op onze daken. Om landelijk koploper te worden is dit een prima eerste stap. Maar er zullen nog veel stappen moeten volgen.”

Voldoende stroom

Sommige bedrijventerreinen in het land lopen stuk op de beperkingen van het energienet. Gelukkig speelt dit (nog) niet in Delft. “Het energienet kan voldoende stroom leveren”, zegt Dijkgraaf. “Maar op andere plekken in het land niet altijd op het moment dat men het nodig heeft. Dat geldt ook voor de zonnepanelen. De stroomprijs fluctueert ook. Die prijs stijgt als er veel vraag is en het aanbod achter blijft. En is laag tot zelfs met geld toe als er weinig vraag is en veel aanbod van duurzame energie.”

Vraag neemt toe

Wel is Schieoevers Noord momenteel volop in ontwikkeling. Dat gebied transformeert zich de komende jaren tot een levendig en energiek stuk Delft. Werken, wonen en recreëren komen er samen. Hierdoor neemt de elektriciteitsvraag toe. Dat maakt de urgentie voor het aanbod van duurzame energie des te groter.

Zo voordelig mogelijk

De Provincie Zuid-Holland kijkt nu wat deze provincie nodig heeft om het energienet toekomstbestendig te maken. Dijkgraaf: “We willen allemaal voorkomen dat we tegen ondernemers moeten zeggen: ‘Prima als je hier wilt ondernemen, maar neem wel je eigen stroom mee’. Daarom kijken we nu hoe je als ondernemer zo voordelig mogelijk stroom kunt afnemen. En ook als particulier trouwens.”

Smart grid

Je vriezer in plaats van op -30 graden standaard op -25 graden zetten. En die een extra invriesboost geven als de stroom goedkoop is. Of voedsel of klei of keramiek op die gunstige momenten in de oven zetten. Of elektrische bedrijfswagens aan de laadpaal. Dit zijn enkele praktijkvoorbeelden van een smart grid, het afstemmen van het stroomverbruik op het aanbod. “Pieken als ondernemer is goed”, zegt Dijkgraaf. “Maar niet met je stroomverbruik op momenten dat ook het stroomtarief piekt.”

Klimaatneutraal zonder pieken

Om de eerste stappen te zetten met zo’n smart grid, gaat binnenkort een pilot van start. Daaraan doen zeven grote BKS-bedrijven mee. Dijkgraaf: “Met zo’n smart grid kun je zonder te pieken stap voor stap op weg naar klimaatneutraal. En voorop lopen met het energiemanagement.” Kuijpers vult aan: “Er komt ook een vervolg op het verduurzamingsadvies van Energieke Regio. Een adviseur van Spectral gaat deze zeven bedrijven bezoeken. Die geeft advies over hun energiemanagement.”

Pilot

Netbeheerder Stedin gaat op verschillende plekken in het land vier pilots uitrollen. Stedin wil daarmee meer informatie ophalen over de plannen van ondernemers en wat die betekenen voor de elektriciteitsvraag. Deze BKS-pilot is één van deze vier pilots. De Haagse Hogeschool doet mee in de vorm van een afstudeerstage. De verwachting is dat de BKS-pilot in mei klaar is. En dan?

Verzwaren en verslimmen

Dijkgraaf verwacht dat het uiteindelijk zal het gaan om een combinatie van verzwaren en verslimmen. “Het gaat om slim omgaan met energie met hulp van een smart grid, of zwaardere stroomleidingen (laten) aanleggen. Maar aan dat laatste zit wel een stevig prijskaartje vast.”

Mooie volgende stap

Kuijpers voegt hier aan toe: “De zonnepanelen bieden vast ook mogelijkheden voor BKS-ondernemers. Daarvoor moeten we dan wel een coöperatie oprichten. Een ESCo, een Energie Service Coöperatie, die overtollige zonnestroom opslaat en collectief beheert en verdeelt. Dat gebeurt al op andere plekken in het land, en het werkt. Zou een mooie volgende stap zijn.”

Meer weten over Schieoevers?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over Schieoevers? Kijk dan op delft.nl/schieoevers of meld u aan voor de nieuwsbrief.