Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet je idee wel aan de volgende criteria voldoen:

  • Je idee heeft een innovatief en vernieuwend karakter.
  • De innovatieve ontwikkeling wordt niet elders al toegepast.
  • De ontwikkeling moet toepasbaar zijn buiten de specifieke proeftuin.
  • Bij het initiatief is een (professionele) partij betrokken die in staat is de proeftuin op te zetten.

Wil je meer weten? Neem dan contact op!