Om in aanmerking te komen voor begeleiding moet je idee wel aan de volgende criteria voldoen:

  • Je idee heeft een innovatief en vernieuwend karakter.
  • De innovatieve ontwikkeling wordt niet elders al toegepast.
  • De ontwikkeling moet toepasbaar zijn buiten de specifieke proeftuin.
  • Bij het initiatief is een (professionele) partij betrokken die in staat is de proeftuin op te zetten.

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Tomas Groothuis

Gemeente Delft
Junior Adviseur Economie