Kennishart van de sector ligt in delft

Delft heeft een lange traditie en wereldwijde reputatie op het gebied van martime & offshore. Constructieleer, werktuigbouwkunde, robotica en kunstmatige intelligentie zijn belangrijke kennisgebieden welke nodig zijn voor nieuwe innovaties in de sector. De gestabiliseerde loopbrug voor gebruik op zee, de nieuwe generatie offshore turbines en autonoom varende schepen. Het wordt in Delft bedacht, ontworpen en ontwikkeld. Veel van deze technologieën zijn bepalend voor de ontwikkeling en toekomst van de sector.

De TU Delft heeft met haar Offshore Engineering dept. en het Delft Offshore Technology Center twee unieke onderzoekscentra in huis voor fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van maritieme techniek & offshore energy. Verder biedt het offshore expertise instituut DOB academy specialistische opleidingen voor professionals uit de wereldwijde offshore industry.

Kennismaken

Heeft u vraagstukken? Wilt u in contact komen met kenners, onderzoekers en commerciële initiatieven waar u uw voordeel mee kunt doen? Bel dan voor een vrijblijvende afspraak en neem contact met ons op.

Regionale samenwerking

De gemeente Delft en de TU Delft zijn als partner verbonden aan het regionale samenwerkingsverband Maritime Delta dat zich inzet om het maritieme cluster in de provincie Zuid-Holland verder te versterken. Dit cluster omvat meer dan 4.000 bedrijven, kennis- en onderzoeksinstituten met gezamenlijk 40.000 arbeidsplaatsen en vormt daarmee het maritieme centrum van Europa.  Deze samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven is geënt op het versterken van het innovatievermogen binnen de sector en daarmee de internationale concurrentiepositie van onze regio en Nederland.

Bedrijven & ecosysteem

Niet voor niets dat internationale marktleiders binnen de sector zoals Royal IHC, Ampelmann en Allseas hun R&D in Delft hebben ondergebracht. Tevens zijn er talrijke kleinere bedrijven in Delft gevestigd die zich hebben gespecialiseerd in ontwerp en ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe meteorologische analysemodellen en offshore bouwwerken die worden blootgesteld aan natuurlijke elementen als wind, stroming, golven en ijs.

Waar ’s-lands grootste en meest succesvolle technologische incubatieprogramma YesDelft! jaarlijks tientallen veelbelovende start-ups voortbrengt, biedt het recentelijk geopende Buccaneer juist een groeiversnellingsprogramma voor offshore scale-ups. Deze complete keten van kennis, onderzoek, valorisatie en technologische bedrijvigheid is even uniek als invloedrijk binnen de sector.