De drie quantumprogramma’s in Zuid-Holland, Quantum Delft (verbonden aan TU Delft), Quantum Leiden (verbonden aan Universiteit Leiden) en Quantum for Business (Europees non-profit platform voor topbedrijven in de quantumtechnologie en gevestigd in Delft) zien kansen om beter met elkaar samen te werken om de positie van de regio op het gebied van quantumtechnologie te versterken.  Ook willen zij hun programma’s meer op elkaar afstemmen om zo bedrijven, onderzoekers en andere organisaties aan het juiste programma te koppelen. Dit willen ze onder andere bereiken door een sterk netwerk op te bouwen met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het project Quantum Ecosysteem Zuid-Holland moet hieraan bijdragen.

Waarom samenwerken?

Zuid-Holland heeft een zeer gunstige uitgangspositie voor quantumtechnologie door de aanwezigheid van kennisinstellingen en snelgroeiende bedrijven. De regio behoort tot de mondiale top qua onderzoek en startende bedrijven in quantumtechnologie. Om deze gunstige positie te behouden en te versterken is het van belang dat het quantum ecosysteem sterk is. En dat daarnaast bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen goed aan elkaar verbonden zijn.

Wat is quantum?

Quantumtechnologie biedt kansen voor een breed scala aan (maatschappelijke) toepassingen. Een quantum computer kan namelijk op een veel snellere manier berekeningen maken dan een klassieke computer doordat een quantum computer werkt met quantum bits (qubits) die zowel 0 als 1 tegelijk kunnen zijn. Zo draagt quantumtechnologie bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en biedt het kansen om medische behandelingen te personaliseren. Ook maakt quantumtechnologie sneller en veiliger internet mogelijk.

Financiële bijdrage

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt met een financiële bijdrage voor het aanstellen van een regionaal programmamanager. Ook de provincie Zuid-Holland en gemeenten Den Haag, Rotterdam, Leiden en Delft dragen financieel bij.