Het kabinet investeert met dit geld uit het Nationaal Groeifonds in Kennisontwikkeling, en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en een naar Infrastructuur. Bij Kennisontwikkeling gaat het om projecten die bijdragen aan bijvoorbeeld de digitalisering van onderwijs, een leven lang leren en het opleiden van vakmensen. En bij Onderzoek, ontwikkeling en innovatie om projecten als groene waterstof, innovatie in zorg en de voedseltransitie.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021-2025 € 20 miljard in projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van.

Extra stappen

De commissie adviseert het kabinet € 5 miljard uit het Nationaal Groeifonds toe te kennen, waarbij voor een deel van die toekenningen (€ 3,7 miljard) nog voorwaarden gelden. Voor
€ 1,3 miljard aan reserveringen moeten nog extra stappen worden gezet voordat een definitief besluit volgt. Het besluit betekent dat het kabinet in totaal € 6,3 miljard toekent of reserveert. Projecten worden gemiddeld voor 50 procent uit het fonds gefinancierd en voor de andere helft door publieke en private partijen. Dat betekent dat de totale investeringen voor deze ronde de komende jaren meer dan € 12 miljard kunnen bedragen.

Investering in cellulaire agricultuur

Er wordt €60 miljoen uitgetrokken ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Deze financiële impuls vormt een eerste stap in de richting van de financiering van een groter groeiplan.

Terwijl individuele startups in Cellulaire Agricultuur de afgelopen jaren succesvol private investeringen hebben aangetrokken is deze Groeifonds-financiering expliciet bedoeld om het publieke deel van het ecosysteem te ondersteunen. De verwachting is dat deze impuls de positie van Nederland op het gebied van Cellulaire Agricultuur wereldwijd verder verstevigt en dat Nederland de komende jaren meer bedrijven, meer financiering en meer samenwerking op het gebied van Cellulaire Agricultuur zal aantrekken. Deze aankondiging verandert niet het proces dat individuele bedrijven moeten doorlopen om goedkeuring te ontvangen om hun producten te mogen verkopen, het Europese Novel Foods traject.

Delft als belangrijke hotspot

Delft is al meer dan 150 jaar actief in Biotechnologie. De toekenning van dit groeifondsvoorstel is een belangrijke stimulans voor de verdere ontwikkeling van moderne biotechnologie in Delft. 6 van de 14 consortium partners komen uit Delft; een proeffabriek (BPF), een onderzoeksinstituut (CE Delft), een groot bedrijf (DSM), een startup (Meatable), een netwerkorganisatie (Planet B.io) en een universiteit (TU Delft).  Het Groeifonds bouwt hiermee voort op de succesvolle geschiedenis en deskundigheid van Delft op het gebied van publiek-private samenwerkingen. De Delftse partijen benadrukken het belang van samenwerking op nationaal niveau om de uitdaging van het voeden van een groeiende bevolking op een planeet- en diervriendelijke manier aan te pakken. Met behulp van het Groeifonds komen zowel Nederland als Delft ook internationaal sterk op de kaart te staan op gebied van cellulaire agricultuur.

Variatie

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter adviescommissie: “We hebben een mooi gevarieerd pakket aan voorstellen. Zowel groots en met lef (Einstein Telescope) als kleine projecten met veel impact bijvoorbeeld CROPXR, voor het snel en efficiënt ontwikkelen van klimaatresistente gewassen. De commissie vindt het ook wezenlijk dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen. Want we hebben meer vakmensen nodig om te zorgen dat projecten uitgevoerd worden. Een mooie wisselwerking van de investeringen.”

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. Het Nationaal Groeifonds investeert samen met initiatiefnemers in projecten die zorgen voor duurzame economische groei op langere termijn. Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Ook zorgt groei voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden.

Eerste ronde

Het Nationaal Groeifonds heeft bij de start € 20 miljard beschikbaar gekregen voor investeringen in Kennisontwikkeling, Infrastructuur en Onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het terrein Infrastructuur uit het Nationaal Groeifonds wordt gehaald. Dit geldt niet voor de huidige, 2e ronde die toen al in gang was gezet. In de 1e ronde trok het kabinet € 4,1 miljard uit voor (voorwaardelijke) toekenningen en reserveringen aan verschillende projecten. Inmiddels zijn de eerste projecten van start gegaan.

Tweede ronde

In de 2e ronde hebben diverse ministeries in samenwerking met publieke en private partijen investeringsvoorstellen ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Het kabinet wil dat in de volgende, 3e ronde bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen ook rechtstreeks hun investeringsvoorstellen in kunnen dienen bij het Nationaal Groeifonds, via een subsidieregeling. De Tweede Kamer heeft in maart 2022 met de wet ingestemd die de hiervoor benodigde subsidieregeling mogelijk maakt. De Eerste Kamer moet hier nog over besluiten.