Vele private partijen werken, grotendeels individueel, aan een quantumcomputer. Zuid-Holland doet iets unieks. Hier werken 6 private partijen, Qu&Co, OrangeQS, Qblox, Delft Circuits, QuantWare en Demcon samen om een quantumcomputer met high-quality apparatuur werkend te krijgen: het zogenaamde ImpaQT-project. Als dat slaagt, geeft dat deze regio wereldwijd een unieke positie als leverancier van quantumapparatuur. De 6 partijen werken binnen quantumhub Quantum Delft en richten zich ieder op een aparte component en maken die geschikt voor grootschalige quantumcomputers. Binnen het ImpaQT-project werken ze samen om de onderdelen goed op elkaar aan te sluiten. Hiermee kunnen ze een stevige versnelling in de quantumtechnologie teweeg brengen.

Stand van zaken

Het ImpaQT-consortium heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een systeem met 1 qubit gebouwd uit off-the-shelf-componenten van de verschillende partners. Dit was een primeur vanwege de snelheid en een eerste zuiver private samenwerking op dit gebied. Het vervolg is een zogenaamde NISQ-computer van 5 qubits. “Dat is niet zo gek veel, maar de waarde van dit project zit hem ook niet in de rekenkracht, maar in de kennis- en productontwikkeling die deze samenwerking mogelijk maakt,” zegt Daan Kuitenbrouwer van Delft Circuits. “Dit is een project om heel enthousiast van te worden.” Het project bevindt zich nu in de designfase, de installatie- en testfase vindt plaats in november.

Zuid-Holland biedt totaalpakket

“Binnen quantum kunnen we hier in Zuid-Holland wereldwijd positie pakken. Omdat wij hier álle state-of-the-art apparatuur maken,” zegt Jacqueline Schardijn (InnovationQuarter). “Wij maken hier niet alleen de computer, maar als het ware ook het toetsenbord, de muis en de software. En op al die onderdelen zijn we de beste. Wij willen nu met dit project aantonen dat je deze state-of-the-artproducten aan elkaar kunt koppelen en er snel experimenten mee kunt doen. Dan biedt Zuid-Holland een ‘one-stop-shop’ voor grote spelers wereldwijd. Op softwaretoepassingen is dit dan ook het moment voor grote industriespelers om in te stappen.”

Eerste zuiver private samenwerking

De potentiële toepassingen van quantum zijn legio, maar momenteel vinden op drie terreinen de grootste ontwikkelingen plaats. Quantumtechnologie maakt ten eerste supergevoelige metingen van natuurverschijnselen mogelijk. Denk aan het meten van licht, elektromagnetisme, tijd en zwaartekracht. Ten tweede wordt er een stevige stap gezet in communicatietechnologie. Dankzij zogenaamde punt-tot-puntcommunicatie kan er een communicatienetwerk gebouwd worden dat veilig is tegen inbraak. En tenslotte maakt quantumtechnologie supersnelle berekeningen mogelijk.

Samen investeren

MRDH, Provincie Zuid-Holland, Quantum Delta NL en de ImpaQT partijen investeren nu samen ruim € 600.000 om de zogenaamde NISQ-computer met hoogwaardige apparatuur werkend te krijgen. Bass Vollebregt, portefeuillehouder Kennis & Innovatie binnen de MRDH: “We wereldtop op quantum en dat willen we blijven. We zijn blij dat onze investering deze unieke samenwerking mogelijk maakt”. InnovationQuarter bracht de ImpaQT-partijen in contact met grote eindgebruikers waar nu de gesprekken mee worden gehouden.

Nationaal Groeifonds

Delft geldt met haar QuTech-campus als epicentrum van de quantumtechnologie wereldwijd. Quantum vormde afgelopen april de grote verrassing van de nationale Groeifondsgelden: maar liefst € 615 mln. kende de rijksoverheid toe aan Quantum Delft NL voro de doorontwikkeling van quantum in Nederland. Daarvan wordt o.a. een ‘House of Quantum’ in Delft neergezet waar onderzoekers en ondernemers elkaar ontmoeten.