Gezocht: ideeën, tijd en geld om samen te investeren aan Delft van morgen. De gemeente heeft daarvoor een stadsvisie gepresenteerd voor de toekomst van Delft, voor Delft in 2040. “Deze visie is gefundeerd op zes pijlers, die we allemaal wel kennen”, zegt Gido ten Dolle, directeur Ruimte en Economie van de gemeente Delft. “We hebben ze nu in samenhang bij elkaar gebracht.”

SAMENHANG

Deze pijlers zijn: hoofdstad van innovatie & techniek, toeristische topbestemming, voorzieningen voor iedereen, goed wonen, bereikbaarheid, en Delft energieneutraal. “Door ze in samenhang te beschouwen, willen we voorkomen dat we gaan werken aan een plan dat bijvoorbeeld toeristisch top is, maar een aanslag pleegt op goed wonen. Ideeën willen we in samenhang bekijken.”

MENENS (1)

Het is de gemeente menens. Om dat duidelijk te maken, heeft ze een pot met geld gereserveerd om investeringen in Delft te stimuleren, het Fonds Delft 2040. Ten Dolle: “Daar zit € 75 miljoen in, om initiatieven uit de stad een extra impuls te geven. Met dit fonds willen we met elkaar Delft 2040 met flinke stappen dichterbij brengen. Met elkaar, in co-creatie werken aan de stad van morgen.”

MENENS (2)

Want de gemeente doet het niet alleen. “Nee, de gemeente stelt zich op als een partner voor de vele andere partijen in de stad. De gemeente kan en wil dit graag met partners in de stad oppakken! De totale investering die nodig is voor Delft 2040 is € 1,4 miljard. Partners in én buiten de stad zijn nodig de ambities verder te brengen. Daarom vraagt de gemeente niet alleen om ideeën of tijd, maar ook om financiën – ‘De gemeente wil investeren in jouw plannen voor de toekomst van Delft, en hoeveel ga jíj in jouw plannen investeren?’ Laat maar zien dat Delft 2040 jou ook menens is.”

ONAFHANKELIJK

Hoe werkt dat Fonds dan precies? Kan iedereen met een idee aankloppen bij het Fonds?  Ten Dolle: “Nou, de commissie die plannen en initiatieven toetst, bestaat uit vier externe leden. Zij geven zonder last of ruggenspraak onafhankelijk advies aan het college en de raad over de ingekomen ideeën of initiatieven. Die toetsen ze aan de hand van vier criteria: in welke mate draagt het bij aan de pijlers?, in welke mate versnelt het de realisatie van meerdere pijlers, wat is de ‘time to market’?, in welke mate levert de bijdrage van het fonds maatschappelijk en financieel rendement?, en in welke mate dragen andere partijen bij? Ook ideeën of initiatieven van de gemeente zélf worden langs deze meetlat gelegd. De adviezen van de investeringscommissie worden voorgelegd aan het college en de raad, die daarover samen een beslissing nemen.”

MENENS (3)

Waarom zouden partijen investeren in Delft? Ten Dolle somt zo verschillende redenen op: “Omdat de opgaven voor Delft voor investeerders aantrekkelijk zijn. Omdat de manier waarop de gemeente investeren in Delft mogelijk maakt, innovatief is en lucratief. Omdat het mogelijkheden biedt om met elkaar te werken aan een betere versie van de stad. Omdat de gemeente ruimte biedt om ruimte innovatief te ontwikkelen. We hebben een mooie agenda op papier gemaakt, dromen geformuleerd – nu gaan we aan de slag. Omdat Delft 2040 menens is.”

Kijk voor meer informatie op Delft.nl, of stuur een mail naar agenda2040@delft.nl.